تقدیس بدعت های پیامبری ساختگی

فرقه ضاله بهائیت سالروز ورود و توقف ۱۲ روزه حسین علی نوری ( بهاءالله) به باغ نجیب پاشا

فرقه ضاله بهائیت سالروز ورود و توقف ۱۲ روزه حسین علی نوری ( بهاءالله) به باغ نجیب پاشا، در حومه بغداد را  عید رضوان می نامند که یکی از مهمترین اعیادشان محسوب می شود. این واقعه سی و دو روز پس از نوروز در اردیبهشت ماه سال ۱۲۴۲ه ش رخ داده است و به عید گل نیز شهرت دارد.تقدیس بدعت های پیامبری ساختگی

 از عجایب عید رضوان بهائیان این است که روزهای اول، نهم و دوازدهم عید رضوان ایام محرمه فرقه محسوب می شود که کسب و کار در آن حرام است. این روزها به ترتیب روز ورود بهاء به باغ نجیبیه، ورود خانواده وی به باغ و اخراج شان از باغ و تبعید به استامبول است.

آنچه که این ایام را برای بهائیان مقدس مینماید این است که بهاءالله به تعدادی از پیروانش، به صورت پنهانی اعلام کرد، همان کسیست که باب به عنوان «من یظهره الله» در کتاب بیان بدان بشارت داده است و نعوذ بالله تجلی خداوند در این عصر است. (یعنی اوست آنکه خداوند ظاهر خواهد کرد)

تقدیس بدعت های پیامبری ساختگی

 در حالی که بهائیان سالروز ادعای رسالت و «مَن یُظهره اللهی» پیامبر دروغین‌شان را عید رضوان می‌نامند؛ چند اشکال به ادعای پیامبری وی وارد است، از جمله اینکه بهاء خود را موعود باب می‌دانست با اینکه باب او را تأیید نکرده بود.

همچنین به همراه بهاء در آن زمان ۲۵ نفر دیگر نیزچنین ادعایی کردند؛ بعلاوه زمان ظهور مَن یظهره الله ۱۵۱۱ یا ۲۰۰۱ سال بعد از ظهور باب مطرح شده بود، نه بلافاصله بعد از آن، پس حتی ادعای پیغمبری رهبر بهائیان، از تأیید رئیس فرقه‌ی ضالّه‌ی بابیان نیز محروم است، چه رسد به ادیان الهی گذشته.

لازم است بدانیم بعد از مرگ علی‌محمد شیرازی در سال ۱۸۵۰ تعدادی از بابیان که تا فاصله ۲۰ سال پس از مرگش ادعای «مَن یُظهِرُه اللهی» کردند، بیش از ۲۵ نفر بوده‌اند. از کجا معلوم است ادعای نبوت رهبر بهائیان صحیح باشد و ادعای دیگران باطل! (هرچند بنا به گفته‌ی قرآن کریم، پیامبر اسلام ص آخرین پیامبر است و ادعای همگی ایشان باطل بوده است).

یکی از مدعاهای بهائیت در اصول دوازده گانه، تطابق دین با علم و عقل است؛ سئوال اینجاست که ورود بهاء به یک باغ و سپس ورود خانواده اش به باغ مذکور و در نهایت خروجشان از آنجا،؛ آن هم به اجبار تبعید، چه تطابقی با علم و عقل دارد که ایام مقدس برای بهائیت تلقی شده و کسب و کار در آن حرام است.

کانال رسمی موسسه معراج در ایتا

گونه‌شناسی آسیب های مهدویت- حجت الاسلام دکتر شهبازیان