تفرقه افکنی با طرح مسائل قومیتی و مذهبی

رادیو پیام دوست وابسته به فرقه ضاله بهائی در برنامه شاخه زیتون ۲۹ خرداد، مدل تفرقه افکنی با طرح مسائل قومیتی را دنبال کرد و اتهامات بی اساسی را به نظام نسبت داد. یکی از مدلهای ناجوانمردانه که تشکیلات بهائیت برای ضربه زدن به نظام اسلامی دنبال و اجرا می‌کند تفرقه افکنی و ایجاد نزاع‌های […]

رادیو پیام دوست وابسته به فرقه ضاله بهائی در برنامه شاخه زیتون ۲۹ خرداد، مدل تفرقه افکنی با طرح مسائل قومیتی را دنبال کرد و اتهامات بی اساسی را به نظام نسبت داد.

یکی از مدلهای ناجوانمردانه که تشکیلات بهائیت برای ضربه زدن به نظام اسلامی دنبال و اجرا می‌کند تفرقه افکنی و ایجاد نزاع‌های قومیتی و مذهبی است.

این نحوه از مقابله، به دلیل مشغول سازی نظام و هزینه تراشی، زمینه را برای تبلیغ بهائیت و طرح مسائل حقوق بشری در مجامع بین المللی فراهم می سازد که هزینه‎های امنیتی و فرهنگی و اجتماعی برای کشور ایجاد خواهد کرد.

رادیو پیام دوست وابسته به فرقه ضاله بهائی در برنامه شاخه زیتون ۲۹ خرداد، مدل تفرقه افکنی با طرح مسائل قومیتی را دنبال کرد و اتهامات بی اساسی را به نظام نسبت داد.

یکی از مدلهای ناجوانمردانه که تشکیلات بهائیت برای ضربه زدن به نظام اسلامی دنبال و اجرا می‌کند تفرقه افکنی و ایجاد نزاع‌های قومیتی و مذهبی است.

این نحوه از مقابله، به دلیل مشغول سازی نظام و هزینه تراشی، زمینه را برای تبلیغ بهائیت و طرح مسائل حقوق بشری در مجامع بین المللی فراهم می سازد که هزینه‎های امنیتی و فرهنگی و اجتماعی برای کشور ایجاد خواهد کرد.

در اینستاگرام همراه ما باشید

بازداشت اعضای هسته‌ مرکزی حزب جاسوس بهاییت