تطهیر دوران صدارت هویدا بر ایران

بهائیت برای تطهیر و نشان دادن چهره‌ای متمدن و پیشرفته از دوران صدارت هویدا فیلم مستند ساخته است.

کیهان لندن ۶ اسفند مستندی را به نام “هویدا” منتشر کرده در توضیح آن نوشت این فیلم در پنج قسمت توسط شبکه تلویزیون «من و تو» تهیه شده است و به داستان زندگی یکی از مهمترین نخست وزیران تاریخ ایران می پردازد.

طولانی بودن دوران صدارت، مدیریت پرشتاب ترین روند های توسعه اقتصادی جهان در ایران، بهتر شدن روز به روز سطح زندگی مردم ایران، دگرگون شدن ایران در عرض مدتی کوتاه و موفق ترین رئیس اجرایی دولت در تاریخ ایران، از جمله عباراتی است که در توضیح این مستند و درباره امیر عباس هویدا بیان می شود، دروغ های بزرگی که حتی بی انصاف ترین دشمنان کشور هم آنها را باور ندارند.

شبکه “من و تو” شبکه ای مرتبط با بهائیت و کیهان لندن یکی از رسانه های طرفدار این فرقه در تهیه و انتشار چنین فیلمی به دنبال تطهیر فردی بهایی هستند که یکی از دوران های پس رفت ایران را رقم زد؛ دورانی که از کشوری حاصل خیز و غنی در محصولات کشاورزی سرزمینی ورشکسته و واردکننده مواد غذایی ساخته؛ تولید بسیاری از محصولات کشاورزی را نابود ساخت و کشور را صد درصد به فروش نفت خام وابسته کرد.

هویدا از اسفند ۱۳۴۲ تا آبان ۱۳۵۷ در سمت های وزیر دارایی، نخست وزیر و وزیر دربار، رژیم پهلوی در چپاول ثروت ایران و تخریب زیر ساخت های کشور با عوامل دیگر رژیم مشارکت داشت.

با شدت گرفتن اعتراضات مردم به فساد حاکمیت؛ شاه برای فریب افکار عمومی  مجبور شد رفیق و شریک دیرینه را راهی زندان کند زیرا هویدا در آن زمان به عنوان یکی از عوامل اصلی فساد و عقب ماندگی کشور در میان مردم معروف بود.

بهایی بودن هویدا موضوعی غیر قابل کتمان و توجیه بود ولی هویدا ، شاه و مشاوران او  تلاش می کردند تا این قضیه را منکر شده و صحنه سازی هایی برای مسلمان نشان دادن هویدا انجام دهند.

مستند هویدا تلاشی از جامعه بهایی به همراه طرفداران این فرقه تشکیلاتی است تا چهره ایران در حاکمیت فردی بهایی را شیک، متمدن و پیشرفته نشان دهند.

در اینستاگرام همراه ما باشید

تحریف تاریخ نشانه عجز بهائیت است