مقالاتی برای تئوریزه کردن نقشه‌های بهائیت

اتاق فکر تشکیلات بهائیت به عنوان فرقه‌ای که کاملا تشکیلاتی و مطابق نقشه‌های از پیش تعیین شده حرکت می‌کند به خوبی می داند که برای اجرای برنامه های توسعه‌طلبانه نیاز به مقدماتی دارد تا اجرای نقشه ها با شکست مواجه نشود. اخیرا «سرویس اخبار جهان بهائیBWNS» از انتشار سه مقاله جدید در نشریه آنلاین دنیای […]

اتاق فکر تشکیلات بهائیت به عنوان فرقه‌ای که کاملا تشکیلاتی و مطابق نقشه‌های از پیش تعیین شده حرکت می‌کند به خوبی می داند که برای اجرای برنامه های توسعه‌طلبانه نیاز به مقدماتی دارد تا اجرای نقشه ها با شکست مواجه نشود.

اخیرا «سرویس اخبار جهان بهائیBWNS» از انتشار سه مقاله جدید در نشریه آنلاین دنیای بهائی خبر داد که به نظر می رسد وظیفه تئوریزه کردن برنامه ها و نقشه های این فرقه ضاله را بر عهده دارد. تشکیلات بهائیت ضمن معرفی سه مقاله مذکور با عناوین «بحران هویت»، «قیام به چالش آشتی» و «مدرنیته به مثابه عصر گذر» انعکاس پیشرفت‌های جامعه جهانی بهائی در سطوح فکر و عمل و برجسته‌سازی آنها را دنبال می‌کند.

رهبران و گردانندگان فرقه‌ها بسته به شرایط و دوره های زمانی اهدافی خاص را دنبال می کنند؛ اجرای سیاستها و نقشه‌های تشکیلات بهائی و نفوذ در حاکمیت کشورها و مجامع و سازمان های بین المللی که از مهمترین برنامه‌های این فرقه ضاله محسوب می‌شود مقدمات خاصی را می طلبد که از آن جمله پشتوانه اجتماعی بالاترین اهمیت را دارد.

نکته دیگر این که پشتوانه اجتماعی و تئوریزه کردن اهداف و برنامه ها می توانند به کمک اجرا بیایند و پشتوانه یکدیگر قرار بگیرند بنابراین به نظر می‌رسد برگزاری و مدیریت همایش ها و انتشار کتب و مقالات نقش تبیینی و زمینه سازی برای اهداف را تامین می کنند و می توانند پشتوانه برنامه های توسعه‌طلبانه بیت‌العدل را تامین کنند.

انتشار مقالاتی که پیشرفت های جامعه بهائی را برجسته‌سازی می کند هم نقش تئوریزاسیون دارد و هم می تواند پشتوانه اجتماعی ایجاد کند.

در مقابل اقدامات جدی تشکیلات بهائیت مراکز فرهنگی در سراسر دول اسلامی باید چاره اندیشی کنند و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به عنوان متولی اصلی این کار، تبیین تهدیدات دنیای جدید برای سرزمین‌های اسلامی را می تواند با ابزار و ارتباطاتی که در اختیار دارد پیش ببرد.

در اینستاگرام همراه ما باشید

تحرکات تشکیلات بهائیت در حاشیه خلیج فارس