اعلان جنگ عنصر بهائی علیه ایران در شبکه سعودی

عجز تشکیلات بهائیت و مخالفان نظام ایران برای تداوم اغتشاشات با اعلان جنگ در مصاحبه عرفان ثابتی تئوریسین بهائی آشکار شد.

عرفان ثابتی تئوریسین و ایدئولوگ بهائیت مصاحبه اش با برنامه «چشم انداز» شبکه سعودی «ایران اینترنشنال»را ، ۱۹ دی‌ماه توئیت کرد. وی در این مصاحبه از لزوم تشکیل نهادهای موازی برای پیشبرد اغتشاشات در ایران سخن گفته است که نوعی اعلان جنگ محسوب می شود.

ثابتی پیش‌تر نیز  در اظهاراتش کینه و دشمنی تشکیلات بهایی با جمهوری اسلامی را بارها آشکار کرده و در مصاحبه مذکور صراحتاً از جنگ با نظام سخن گفته و بر ضرورت تشکیل نهادهای موازی برای پیش‌برد اهداف در اغتشاشات تاکید کرده است.

به نظر می رسد همکاری تشکیلات بهائیت و سران وهابی در دشمنی با جمهوری اسلامی مصادیق جدید و روشنی یافته و نقش تشکیلات بهائیت به عنوان طراح و موثر در جبهه مخالفان نظام از هر زمان دیگری پررنگتر شده است.

عجز تئوریسین های بهائی همچون عرفان ثابتی چنان نمود پیدا کرده که در آخرین واکنشهایش جمهوری اسلامی را با حکومت نازی آلمان مقایسه و تشبه کرده است.

به دلیل منافعی که صهیونیست ها و خصوصا کشور اسرائیل برای تشکیلات بهائیت فراهم کرده، عرفان ثابتی جرات نمی کند که رژیم غاصب اسرائیل را با نازی‌های آلمان مقایسه کند و الا او خوب می داند که بهترین مصادق برای مقایسه است اما چون منافع بهائیت در همراهی و اجاره نشینی در اراضی اشغالی همزمان با دشمنی با جمهوری اسلامی ایران است میتوان درک کرد که وی و دیگر ایدئولوگهای بهائیت مجبور به مخالفت با نظام و مردم ایران هستند و الا شعارهای صلح و دوستی و تبعیت از قوانین کشورها فقط برای عوام فریبی توسط تشکیلات بهائیت مطرح می شود.

در اینستاگرام همراه ما باشید

رویای جهانی شدن و جامعه سیصد هزار نفری