تشریح نقشه بهائیت برای ایران توسط رسانه رسمی فرقه

ابعاد اقدام بحث‌برانگیز تشکیلات بهائیت در تشریح نقشه بهائیت برای ایران که توسط رسانه رسمی این فرقه منتشر شد باید مورد بررسی قرار گیرد.

وب سایت گفتمان ایران، یکی از سایت‌های رسمی تشکیلات بهائیت، ۲۶ دی ماه طرحی را جهت تقویت توانمندی بهائیان و دستیابی به اهداف این فرقه در ایران منتشر کرد؛ طرح مذکور الگویی ارائه می‌دهد که بهائیان ابتدا با نفوذ در میان مردم مسلمان ایران لازم است به چند توانمندیهایی دست پیدا کنند.

بر اساس آنچه منتشر شده «دستیابی به توافق جمعی در امور و ارزش‌های مشترک»، «دستیابی به بینش مشترک (میان مسلمانان و بهائیان) درباره آینده و پیگیری آن از طریق اقدامات جمعی»، «گذر از تفاوت عقیده و بهره گرفتن از تجربه‌های مختلف» و … توانمندی‌های مدّ نظر این طرح را تشکیل می دهد.

از طرفی این اقدام بسیار بحث برانگیز بوده و لازم است توسط کارشناسان و ناقدان بهائیت با دقت مورد بررسی قرار بگیرد که تشکیلات بهائیت با چه هدفی نقشه و برنامه خود را برای کشوری که آنها را زیر ذره‌بین قرار داده در رسانه رسمی تشکیلات تشریح کرده است.

و از زاویه ای دیگر چنانچه طرح ادعایی قابلیت اجرا پیدا کند نشان می‌هد که فرقه ضاله بهائیت پس از مرحله «آشکارسازی» و «عادی‌انگاری» در کشور ایران، به دنبال ایجاد پیوند میان بهائیان و مسلمانان غیرحسّاس به بهائیت است که باید به عنوان زنگ خطری برای مدیران فرهنگی و امنیتی کشور تلقی شود.

در اینستاگرام همراه ما باشید

اعلان جنگ عنصر بهائی علیه ایران در شبکه سعودی