تشنگان حکومت مروج حاکمیت سکولار برای مسلمانان

حاکمیت سکولار در ایران آرزوهای دیرین معاندان نظام است که همواره از رسانه‌های بهائی فقط برای مسلمانان تجویز می شود.

سرویس رسانه‌ای فارسی بهائی در برنامه “پادکست هفت”  که ۸ اردیبهشت منتشر شد به بهانه بررسی راه‌های عدالت و نوسازی یک سرزمین، شعار جدائی دین از سیاست را ترویج کرد. مجری و کارشناسان این برنامه تلاش کردند تا با عباراتی دلسوزانه حاکمیت سکولار و جدایی دین از سیاست را به نفع دین، مردم و حکومت معرفی کنند.

لازم به ذکر است که برنامه مذکور حرکات هنجارشکنانه در کشور را با نام آزادی خواهی و در جهت رسیدن به عدالت معرفی کرد. جدائی دین از سیاست و رسیدن به حاکمیت سکولار در ایران از آرزوهای دیرین معاندان نظام و دشمنان اسلام از جمله بهائیت بوده و برای دستیابی به آن تلاش فراوانی کرده‌اند.

اقدامات فرقه ضاله بهائی در حالی است که علاقمند است آموزه‌های باطل فرقه را در حاکمیت کشورها و حاکمیت جهانی دخالت دهد؛ چنین عملکردی را می توان ناشی از سیاست یک بام و دو هوای آنها دانست که اسلام باید از حاکمیت جدا باشد اما افکار غلط و آموزه‌های سراسر بدعت بهائی الگوی مناسبی برای حاکمیت جهان معرفی می شود.

سرویس رسانه‌ای فارسی بهائی در برنامه “پادکست هفت”  که ۸ اردیبهشت منتشر شد به بهانه بررسی راه‌های عدالت و نوسازی یک سرزمین، شعار جدائی دین از سیاست را ترویج کرد. مجری و کارشناسان این برنامه تلاش کردند تا با عباراتی دلسوزانه حاکمیت سکولار و جدایی دین از سیاست را به نفع دین، مردم و حکومت معرفی کنند.

لازم به ذکر است که برنامه مذکور حرکات هنجارشکنانه در کشور را با نام آزادی خواهی و در جهت رسیدن به عدالت معرفی کرد. جدائی دین از سیاست و رسیدن به حاکمیت سکولار در ایران از آرزوهای دیرین معاندان نظام و دشمنان اسلام از جمله بهائیت بوده و برای دستیابی به آن تلاش فراوانی کرده‌اند.

اقدامات فرقه ضاله بهائی در حالی است که علاقمند است آموزه‌های باطل فرقه را در حاکمیت کشورها و حاکمیت جهانی دخالت دهد؛ چنین عملکردی را می توان ناشی از سیاست یک بام و دو هوای آنها دانست که اسلام باید از حاکمیت جدا باشد اما افکار غلط و آموزه‌های سراسر بدعت بهائی الگوی مناسبی برای حاکمیت جهان معرفی می شود.

در اینستاگرام همراه ما باشید

انتخابات فرمایشی بیت العدل با هدف ورود افراد خاص