تحریف تاریخ نشانه عجز بهائیت است

تشکیلات بهائیت برای لاپوشانی جنایات و خشونت‌هایی که در تاریخ به نام آنها ثبت شده است چنان عاجز شده که علاجی جز تحریف تاریخ ندارد.

مطالعه پیرامون فرقه‌ها و فرقه‌سازها نشان داده که همواره هر کجا عاجز از پاسخگویی به حقایق و واقعیت‌های رخ داده در فرقه می شوند به تحریف حقایق روی می آورند.

خشونت به عنوان یکی از حقایق غیرقابل انکار در فرقه بهائیت و عجز از پاسخگویی به آن باعث شده تا سوابق تاریک و اعمال خشونت‌های فرقه را با تحریف تاریخ لاپوشانی کنند و این مساله تبدیل به رویه‌ تشکیلات بهائیت شده است.

برنامه اکسیر معرفت رادیو پیام دوست دهم بهمن مطلبی را با عنوان «نقشی نو: باورهای خشونت‌بار» پخش کرد که مجری برنامه با بازخوانی بخشی از مقاله سراسر دروغ “موژان مؤمن” پیرامون مهار خشونت در ظهور باب و بهاء، ادعا کرد که علی محمد باب و حسینعلی نوری تلاش کردند تا خشونت‌های ناشی از احادیث مهدویت را که توسط روحانیت شیعه رواج داده شده بود مهار کنند.

در این برنامه دروغ‌هایی در مورد سفر علی محمد باب به مکه و تلاش برای جمع کردن یاران در عراق مطرح شد. طرح مسائلی چون جلوگیری از خشونت و کوشش باب در صلح طلبی و بازداشتن پیروان از خشونت زدگی، همگی برای تطهیر چهره ای است که حتی خود بابیان و بهائیان تاریخ نگاشته شده درباره آن را قبول ندارد.

تئوری پردازان بهایی سعی می کنند با فنون مختلف از باب و بهاء انسان‌های روحانی و صلح‌جو بسازند که در قالب برنامه‌های انسان دوستانه از کلمات آنها استفاده شود.

تحریف تاریخ، تهمت به اسلام و روحانیت شیعه، جعل احادیث مهدویت و فضیلت‌سازی برای علی محمد و حسینعلی نوری از جمله تلاشهای تحریف‌کنندگان تاریخ بهائیت در این راه است.

مراجعه تاریخی وقایع قلعه طبرسی و تبریز و حمایت از رژیم غاصب صهیونیستی در مقابل دولت عثمانی حقیقت مساله را روشن می سازد و تکلیف تحریف‌کنندگان را مشخص می‌سازد.

در اینستاگرام همراه ما باشید

تشریح نقشه بهائیت برای ایران توسط رسانه رسمی فرقه