فرقه‌ای که بی‌قانونی را می پسندد، دشمن است

تشکیلات بهائیت همچون کشورهای غربی بی‌قانونی در ایران را می پسندند زیرا منافع آنها را تامین می کند.

تشکیلات بهائیت همواره شعار می دهد که بهائیان در هر کشوری که ساکن باشند لازم است از قوانین آنجا تبعیت کنند اما به نظر می‌رسد که این ادعا فقط به سرزمین های اشغالی توسط اسرائیل اختصاص دارد و بهائیان در ممالک دیگر مثل ایران فقط به منافع و سیاست‌های ضد اسلامی اهمیت می‌دهند و بی‌قانونی را می پسندند.

در جدیدترین نمونه از واکنش‌ بهائیان به قوانین کشورها، شکیب نصراللهی بهایی خارج نشین طی توئیتی از ماموری که به وظیفه قانونی‌اش در مقابله با بی‌حجابی عمل نکرد حمایت کرد.
لازم به ذکر است که حجاب یک قانون در ج.ا.ا است و مامور هر کشور وظیفه دارد که مانع نقض قانون در محل خدمتش باشد. علت چیست که بهائیان مدعی قانون و مدنیت؛  از نقض قانون چنین خوشحال می شوند و آن را به آشوب های جاری پیوند می زنند؟
قانون هر کشور محترم و در آن کشور لازم الاجرا است و واکنش بهائیان درباره بی‌قانونی نشان از درویی سران و پیروان بهائیت دارد و دشمنی با اسلام و نظام اسلامی را اثبات می کند.

تشکیلات بهائیت همواره شعار می دهد که بهائیان در هر کشوری که ساکن باشند لازم است از قوانین آنجا تبعیت کنند اما به نظر می‌رسد که این ادعا فقط به سرزمین های اشغالی توسط اسرائیل اختصاص دارد و بهائیان در ممالک دیگر مثل ایران فقط به منافع و سیاست‌های ضد اسلامی اهمیت می‌دهند و بی‌قانونی را می پسندند.

در جدیدترین نمونه از واکنش‌ بهائیان به قوانین کشورها، شکیب نصراللهی بهایی خارج نشین طی توئیتی از ماموری که به وظیفه قانونی‌اش در مقابله با بی‌حجابی عمل نکرد حمایت کرد.
لازم به ذکر است که حجاب یک قانون در ج.ا.ا است و مامور هر کشور وظیفه دارد که مانع نقض قانون در محل خدمتش باشد. علت چیست که بهائیان مدعی قانون و مدنیت؛  از نقض قانون چنین خوشحال می شوند و آن را به آشوب های جاری پیوند می زنند؟
قانون هر کشور محترم و در آن کشور لازم الاجرا است و واکنش بهائیان درباره بی‌قانونی نشان از درویی سران و پیروان بهائیت دارد و دشمنی با اسلام و نظام اسلامی را اثبات می کند.

در اینستاگرام همراه ما باشید

رویای جهانی شدن و جامعه سیصد هزار نفری