بهایی (۷) وی‍ــژگی هـای جوامع بهایی (۷)

گسترش مانور روی زندگی افراد
طوری كه ارتباط فرد با فرقه بهائیت را به حداكثر و ارتباط با افراد خارج از فرقه بهائیت را قطع و یا به حداقل برساند.

بهایی (۷) گسترش مانور روی زندگی افراد طوری كه ارتباط فرد با فرقه بهائیت را به حداكثر و ارتباط با افراد خارج از فرقه بهائیت را قطع و یا به حداقل برساند.

بهایی (۷)

فرقه ها برای نگاه داشتن پیروان خود و جلوگیری از خروج آنها تدابیر مختلفی را اندیشیده و از تکنیک های خاصی استفاده می کنند که یکی از آنها تکنیک ارتباط درون فرقه ای است .

برای بهره برداری از این روش توجه به سه عامل ضروری است:

  1. داشتن سرنوشت مشترک
  2. تشابه
  3. مجاورت

فرقه بهائیت خوب می داند که از لحاظ مبانی و اعتقادات بسیار سست بوده و چیزی ندارد لذا به شدت از ارتباط بهائیان با خارج از فرقه هراسان است زیرا هنگامی که فرد بهائی با دیگر افراد به گفتگو و بحث بپردازد خیلی زود به بطلان آن واقف شده و سعی در خروج از فرقه خواهد نمود.

لذا بهائیت برای جلوگیری از آن مانور گسترده ای در ارتباط درون گروهی  داشته برنامه های مختلفی را در جهت تقویت این رابطه به اجرا می گذارد و برای آنکه بتواند بهائیان را قانع نماید تا تنها با بهائیان دیگر ارتباط داشته و فکر برقراری رابطه با غیر بهائیان را نکنند در ایجاد  سه عامل بالا میان آنها تلاش میکند.

بهایی (۷)

یعنی آنها را به این باور می رساند که بهائیان دارای شباهت های بسیاری با هم بوده و تنها آنها سرنوشتی مشترک با هم خواهند داشت همچنین تلاش می کند با تشکیل انواع همایش ها، برنامه ها، اردو ها، کلاس ها و ضیافات، بهائیان را نزدیک هم نگاه دارد.

بهایی (۷)

برنامه های مختلف ومتنوعی که فرقه در این زمینه طراحی می کند چنان است که تمام وقت فرد را گرفته و دیگر فرصتی برای او باقی نمیگذارد تا به فکر ارتباط با افراد دیگر باشد و حتی دیگر در این زمینه احساس نیازی نمی کند.و این آن چیزی است که فرقه خواهان آن بوده و برای آن تلاش فراوان می نماید.

این تکنیک از طرف تشکیلات بهائیت مخصوصا در ایران به اجراء گذاشته شده تا ارتباط میان فرد بهائی با مسلمانان قطع شود یا شدیدا کاهش یابد.

کانال رسمی موسسه معراج در ایتا

همچنین بخوانید :

ویژگیهای جوامع بهایی ۶

ویژگیهای جوامع بهایی ۵

ویژگیهای جوامع بهایی ۴

ویژگیهای چوامع بهایی ۳

ویژگیهای جوامع بهایی ۲

ویژگیهای جوامع بهایی ۱

بهایی (۷)