بهایی (۵) وی‍ــژگی هـای جوامع بهایی (۵)

با استفاده از تكنیك ویژه سازی به وابستگان تلقین می شود كه تنها در فرقه بهائیت خوشبخت می شوند و هیچ سازمان دیگری قدرت این را ندارد كه فرد را خوشبخت كند .

بهایی (۵) با استفاده از تكنیك ویژه سازی به وابستگان تلقین می شود كه تنها در فرقه بهائیت خوشبخت می شوند و هیچ سازمان دیگری قدرت این را ندارد كه فرد را خوشبخت كند .

فرقه، خود را نوآور و منحصر به فرد مي داند و رهبران آن ادعا مي کنند سنت شکني کرده و چيز بديع و نوئي را ارائه داده اند که تنها راه رسيدن به سعادت است . بهایی (۵)

فرقه ها جهت جذاب سازی در راستای جذب نیرو ادعا می کنند آنچه که می گویند منحصر به فرد بوده و امر تازه و نو و بدیعی است که هیچ کسی تا کنون چنین مطالبی ارائه نکرده است و تنها اعتقاد به مطالب آنها موجب خوشبختی افراد است در حالی که با کمی تحقیق دروغ و گزافه گوئی شان آشکار می شود. بهایی (۵)

فرقه بهائیت نیز برای فریب و جذب افراد به سوی خود ادعا می کند که آنچه آورده بدیع و نو است که توسط هیچ کسی ارائه نشده است.

با نگاه به افکار و ادعاهای این فرقه آشکار می شود که اولا برخی از آنچه بهائیت می گوید گرفته شده از عقاید و نظرات سایر فرقه ها یا ادیان است که تنها بهائیت به آن لباس نوئی پوشانده و در معرض دیده مخاطب قرار داده است

ثانیا برخی دیگراز آنچه بهائیت مدعی بدیع بودن آن است با با عقل سازگاری ندارد و ازلحاظ علمی درست نیست. بهایی (۵)

مثلا تقسیم سال به ۱۹ ماه ۱۹ روزه که باعث می شود چند روز از سال اضافه آمده و جزء هیچ ماهی حساب نشود چه مدرک علمی و عقلی دارد؟؟؟! بله نو هست؛ بدیع هست اما عاقلانه هم هست؟؟؟ با علوم مطابقت دارد؟؟؟

بهائیت ادعا می کند تنها راه خوشبختی این است که بهائی باشی و با این شعار در صدد جذب افراد است در حالی که ورود به فرقه آغاز سقوط و گمراهی می باشد .

کانال رسمی موسسه معراج در ایتا

همچنین بخوانید :

ویژگیهای جوامع بهایی ۴

ویژگیهای چوامع بهایی ۳

ویژگیهای جوامع بهایی ۲

ویژگیهای جوامع بهایی ۱

بهایی (۵)