بهایی (۴) وی‍ــژگی هـای جوامع بهایی (۴)

اختفای اعتقادات اصلی و خواست فرقه بهائیت از پیروان جدید

بهایی (۴) اختفای اعتقادات اصلی و خواست فرقه بهائیت از پیروان جدید

بهایی (۴) فردی كه به تازگی به جمع آنها پیوسته نسبت به آنچه كه در جریان است تا تسلط کامل بر تمام شخصیت وی  ناآگاه نگه داشته می شوند ، به منظور تغییر واستحاله گام به گام  و انجام فعالیتهای هماهنگ روانی ، اجتماعی و…، فرد اغفال شده كاملا نا آگاه می ماند  

از آنجا که در فرقه ها اساس برافکار نادرست و باطل است و سران فرقه خود این امر را میدانند تمام تلاش خویش را در مخفی نگه داشتن این حقیقت از پیروان خود، خصوصا افراد تازه وارد می نمایند و در این راه از شیوه های مختلف استفاده میکنند. بهایی (۴)

فرقه ضاله بهائیت نیز که اساس و پایه عقیدتی درستی ندارد برای مخفی نمودن اندیشه باطل خود و فریب و نگه داشتن افراد تازه وارد در منجلاب بهائیت همواره سعی می کند با مشغول نمودن آنها به کارهای تشکیلاتی قدرت فکر و اندیشه را از ایشان گرفته؛ واقعیت را از آنها مخفی نماید. بهایی (۴)

این تا زمانی است که شخص به طور کامل در گرداب فرقه سقوط نکرده و روح و فکر خویش را به آن واگذار ننموده است.

به اعتراف کسانی که توانسته اند از منجلاب بهائیت رهائی یابند تا زمانی که فرقه بتواند شخص را مطیع کامل خود نموده و او را استحاله نماید؛ اجازه دسترسی وی را به منابع اصلی خود  نمی دهد و از طریق مبلغان و عوامل خویش به شدت مراقب هست تا شخص تازه وارد  با سرگرم شدن به امور فرقه ای و تشکیلاتی فرصتی را برای تفکر نداشته باشت تا آنکه از لحاظ فکری، اجتماعی، سیاسی و….. محیطی برای وی درست می نماید که بیرون آمدن و جدا شدن از آن برایش غیر ممکن جلوه نموده؛ حتی فکربریدن از فرقه نیز در ذهنش خطور نمیکند حتی اگر حقیقت باطل آن برای او آشکار شود.

کانال رسمی موسسه معراج در ایتا

همچنین بخوانید :

ویژگیهای چوامع بهایی ۳

ویژگیهای جوامع بهایی ۲

ویژگیهای جوامع بهایی ۱

بهایی (۴)