بهایی ( ۱ ) وی‍ــژگی هـای جوامع بهایی ( ۱ )

فرقه بهائیت
 تشکیلات گرا و در ساختار تشكیلاتی خود بسیار خودكامه و تمامیت خواه است

بهایی ( ۱ ) وی‍ــژگی هـای جوامع بهائی

فرقه بهائیت تشکیلات گرا و در ساختار تشكیلاتی خود بسیار خودكامه و تمامیت خواه است

فرقه بهائیت تشکیلات گرا و در ساختار تشكیلاتی خود بسیار خودكامه و تمامیت خواه است

اساس فرقه ضاله بهائیت همچون دیگر فرقه ها سرکرده فرقه است که فرد بهائی باید تابع محض او بوده و بدون هیچ گونه تفکر، سوال و درخواستی آنچه را که وی می گوید و می خواهد و اراده می کند کور کورانه اطاعت کرده و انجام دهد. بهایی ( ۱ )

نظام حاکم بر بهائیت تشکیلات و سازمانی پیچیده و بزرگ می باشد و سعی شده تا تمام افراد جذب شده فرقه در لایه های تو در تو و رده های طراحی شده مشغول و سرگرم شوند تا زمان فراقتی برای اندیشه و تفکر نداشته باشند؛ این کار باعث می شود که از راس تا پائین ترین سطح تشکیلات مطیع و تحت امر این ساختار باشند تا آنجا که تخطی از دستورات آن را گناه بزرگ و نابخشودنی بدانند.

 بهایی ( ۱ )

فرقه در ساختار تشکیلاتی خود بسیار خودکامه و تمامیت خواه است .رهبران آن فقط به تبعیت محض افراد از ابعاد مختلف می اندیشند بنابراین لم و بم یا چون و چرا در بهائیت وجود نداشته و هرگونه سوال، شبهه، درخواست و اما و اگری از سوی سران تشکیلات با شدیدترین مجازات همراه خواهد بود.

بهایی ( ۱ )

در فرقه ضاله بهائیت، یک بهائی مؤمن و خوب کسی است که دستورات تشکیلات را شنیده و بدون کوچکترین تردیدی به بهترین وجه انجام دهد

کانال رسمی موسسه معراج در ایتا

همچنین بخوانید :

ویژگیهای جوامع بهایی ۲

بهایی ( ۱ )