بهانه‌های بهائیت برای ورود به مساله مسمومیت در مدارس

تشکیلات بهائیت بعد از تلف شدن پیروز، مسمومیت دانش‌آموزان را با مساله مولدسازی و قتل داریوش فروهر یپوند زد.

به دنبال مسمومیت تعدادی از دانش‌آموزان مدارس دخترانه و حواشی ایجاد شده، آموزشکده توانا و چند صفحه تلگرامی وابسته به تشکیلات بهائیت سیزدهم اسفند ۱۴۰۱ از هر دستاویزی برای انتساب این اتفاق به نظام سوء استفاده کردند و همصدا با رسانه‌های ضد انقلاب مسئولین نظام را متهم اصلی مسمومیت دانش‌آموزان جلوه دادند.

از قتل داریوش فروهر و مصاحبه بهزاد نبوی در سال ۱۳۶۰ و حتی تلف شدن یوز ایرانی برای اثبات اتهامی واهی، سوژه‌سازی کردند. پیوند مسمومیت مدارس با طرح مولد سازی و انتشار کاریکاتورهای موهن و تشبیه به اقدامات داعش از جمله محتواهایی است که پیرامون موضوع مسمومیت‌ سریالی در مدارس تولید و توسط رسانه‌های وابسته به بهائیت بازنشر شده است.

حجم وسیع انتشار محتوا با مضامین یکسان توسط بهائیت و جبهه معاندان نظام، حضور عناصر این فرقه ضاله در اتاق عملیات روانی علیه نظام ایران اسلامی را اثبات می‌کند و از نگاهی دیگر خالی بودن دست جریانات برانداز در مقابله با نظام را آشکار می سازد.

به نظر می رسد ارائه گزارش اول و دقیق از وقایع اخیر و بستن دست تیم سایبری دشمن می تواند در کاهش جو ایجاد شده موثر واقع شود.

بهانه‌های بهائیت برای ورود به مساله مسمومیت در مدارس

در اینستاگرام همراه ما باشید

تحریف تاریخ نشانه عجز بهائیت است