خشم تئوریسین بهائی از شکست طرح ضد ایران

تئوریسین بهائی پس از شکست طرح تروریستی خواندن سپاه در پارلمان اروپا به شدت خشمگین شده و اظهارنظری در اینباره نکرد.

عرفان ثابتی تئوریسین و مبلّغ بهایی، با انتشار مطالبی خشم خود را از اعلام نشدن سپاه به عنوان نهادی تروریستی از جانب پارلمان اروپا، ابراز کرد.

وی که از چهره‌های بسیار فعال بهائیت خصوصاً در اعلام مواضع این فرقه علیه جمهوری اسلامی ایران است، پس از آنکه پارلمان اروپا اعلام کرد تروریست خواندن سپاه نیازمند حکم قضایی است و به علّت فقدان چنین حکمی از اظهار نظر نسبت به این موضوع خودداری کرد، به شدت عصبانی شده و مطالبی را منتشر کرده است.

شبکه «بی‌بی‌سی» نیز مطلبی را به نقل ازروزنامه «دیلی تلگراف» چاپ لندن نوشت و مدّعی شد آمریکا به دلیل نقشی که انگلستان می‌تواند در ارتباط میان آمریکا و ایران ایفا کند، متقاعد شده که نباید با غیر قانونی اعلام کردن سپاه باعث ناراحتی ایران شود.

اینگونه برخوردها در موضوعات مربوط به ایران از سوی دشمنان نشانگر ضعف آنان دربرابر نظام اسلامی است.

عرفان ثابتی تئوریسین و مبلّغ بهایی، با انتشار مطالبی خشم خود را از اعلام نشدن سپاه به عنوان نهادی تروریستی از جانب پارلمان اروپا، ابراز کرد.

وی که از چهره‌های بسیار فعال بهائیت خصوصاً در اعلام مواضع این فرقه علیه جمهوری اسلامی ایران است، پس از آنکه پارلمان اروپا اعلام کرد تروریست خواندن سپاه نیازمند حکم قضایی است و به علّت فقدان چنین حکمی از اظهار نظر نسبت به این موضوع خودداری کرد، به شدت عصبانی شده و مطالبی را منتشر کرده است.

شبکه «بی‌بی‌سی» نیز مطلبی را به نقل ازروزنامه «دیلی تلگراف» چاپ لندن نوشت و مدّعی شد آمریکا به دلیل نقشی که انگلستان می‌تواند در ارتباط میان آمریکا و ایران ایفا کند، متقاعد شده که نباید با غیر قانونی اعلام کردن سپاه باعث ناراحتی ایران شود.

اینگونه برخوردها در موضوعات مربوط به ایران از سوی دشمنان نشانگر ضعف آنان دربرابر نظام اسلامی است.

در اینستاگرام همراه ما باشید

تحریف تاریخ نشانه عجز بهائیت است