آشکارسازی پروژه مشترک بهائیت و منافقین

تشکیلات بهائیت روی دیگری از دشمنی با جمهوری اسلامی ایران را در آشکارسازی پروژه مشترک بهائیت و منافقین نشان داد.

سایت بهائیان در آئینه مطبوعات ۹ اردیبهشت از جلسه مشترک مجازی بهائیت و منافقین با عنوان “کارزار ماندگاری خاوران” خبر داد.

اواخر سال ۱۴۰۱ رسانه‌های وابسته به فرقه ضاله بهائی با انتشار اخبار دروغ از دفن اجباری فوت شدگان این فرقه توسط جمهوری اسلامی شایعاتی را درباره نقض حقوق بهائیان در دفن اموات منتشر کردند.

شایعه عدم اجازه دفن اموات بهائی در سنوات گذشته نیز مطرح بوده اما اواخر سال گذشته با شدت و طرحی جدید ادامه یافت و هر چند روز یکبار خبری را از فوت یک بهائی و دفن اجباری در قبرستان خاوران بدون انجام مراسم منتشر می کنند.

انتشار چنین شایعاتی، همراه با خبر جلسه مشترک بهائیان با منافقین در موضوع قبرستان خاوران نشان از خباثت بهائیت و وجود پروژه‌های مشترک با منافقین علیه مردم و نظام دارد و پس از اثبات خیانت‌های مکرر تشکیلات بهائیت به کشور اینک آشکارا از جریانی حمایت می کند که جنایات وحشیانه ای را علیه مردم ایران رقم زده است.

سایت بهائیان در آئینه مطبوعات ۹ اردیبهشت از جلسه مشترک مجازی بهائیت و منافقین با عنوان “کارزار ماندگاری خاوران” خبر داد.

اواخر سال ۱۴۰۱ رسانه‌های وابسته به فرقه ضاله بهائی با انتشار اخبار دروغ از دفن اجباری فوت شدگان این فرقه توسط جمهوری اسلامی شایعاتی را درباره نقض حقوق بهائیان در دفن اموات منتشر کردند.

شایعه عدم اجازه دفن اموات بهائی در سنوات گذشته نیز مطرح بوده اما اواخر سال گذشته با شدت و طرحی جدید ادامه یافت و هر چند روز یکبار خبری را از فوت یک بهائی و دفن اجباری در قبرستان خاوران بدون انجام مراسم منتشر می کنند.

انتشار چنین شایعاتی، همراه با خبر جلسه مشترک بهائیان با منافقین در موضوع قبرستان خاوران نشان از خباثت بهائیت و وجود پروژه‌های مشترک با منافقین علیه مردم و نظام دارد و پس از اثبات خیانت‌های مکرر تشکیلات بهائیت به کشور اینک آشکارا از جریانی حمایت می کند که جنایات وحشیانه ای را علیه مردم ایران رقم زده است.

در اینستاگرام همراه ما باشید

انتخابات فرمایشی بیت العدل با هدف ورود افراد خاص