بهائیت و تکرار طرح آشوب اینبار در افغانستان

نقشه شوم تشکیلات بهائیت که پیشتر در ایران اجرا شد این بار در افغانستان در حال اجرا است و رسانه های وابسته، وظیفه تشدید آن را دارند.

سایت «آسو» وابسته به بنیاد بهائی «تسلیمی»، ۲۱ فروردین یادداشتی با عنوان «شبحی در پس کوچه‌های کابل پرسه می‌زند» را منتشر کرد که نشان می دهد به اجرای طرحی در افغانستان اشاره دارد.

دقت در یادداشت مذکور و توجّه به مقالات گذشته این رسانه با موضوع «حجاب در ایران»، از اجرای نقشه شومی علیه افغانستان حکایت دارد که پیش‌تر در ایران پیاده شد و اکنون توسط برخی رسانه‌ها از جمله رسانه‌های وابسته به بهائیت، که همواره درپی ناآرامی در منطقه هستند، در حال تشدید شدن است.

این یادداشت با داستان‌گوئی و خاطره‌نگاری درباره «حجاب اجباری»، «تبعیض علیه زنان»، «حقوق بشر» و «بنیادگرائی اسلامی» در افغانستان، پوشش زنان و برخورد قانونی با افراد خاطی را زیر سوال برده و آن را سبب ایجاد وحشت و ناآرامی در جامعه معرفی می‌کند.

«آسو» چند سال قبل نیز مقالات و یادداشت‌های مشابهی با موضوع «حجاب در ایران» را با عناوینی مشابه منتشر کرده بود که با استفاده از همین روش‌ها و مباحث عقلی و با کمک سایر عوامل، در تساهل گسترده نسبت به حجاب و برخی حوادث در کشور ایفای نقش کرد.

سایت «آسو» وابسته به بنیاد بهائی «تسلیمی»، ۲۱ فروردین یادداشتی با عنوان «شبحی در پس کوچه‌های کابل پرسه می‌زند» را منتشر کرد که نشان می دهد به اجرای طرحی در افغانستان اشاره دارد.

دقت در یادداشت مذکور و توجّه به مقالات گذشته این رسانه با موضوع «حجاب در ایران»، از اجرای نقشه شومی علیه افغانستان حکایت دارد که پیش‌تر در ایران پیاده شد و اکنون توسط برخی رسانه‌ها از جمله رسانه‌های وابسته به بهائیت، که همواره درپی ناآرامی در منطقه هستند، در حال تشدید شدن است.

این یادداشت با داستان‌گوئی و خاطره‌نگاری درباره «حجاب اجباری»، «تبعیض علیه زنان»، «حقوق بشر» و «بنیادگرائی اسلامی» در افغانستان، پوشش زنان و برخورد قانونی با افراد خاطی را زیر سوال برده و آن را سبب ایجاد وحشت و ناآرامی در جامعه معرفی می‌کند.

«آسو» چند سال قبل نیز مقالات و یادداشت‌های مشابهی با موضوع «حجاب در ایران» را با عناوینی مشابه منتشر کرده بود که با استفاده از همین روش‌ها و مباحث عقلی و با کمک سایر عوامل، در تساهل گسترده نسبت به حجاب و برخی حوادث در کشور ایفای نقش کرد.

در اینستاگرام همراه ما باشید

خوشحالی بهائیت از رفتار غیردیپلماتیک علیه ایران