بهائیت مروج نظریه ایرانشهری و مرگ اسلام

ایمان مطلق آرانی تئوریسین بهائی، خبر مرگ مروج نظریه مرگ اسلام را در صفحه تلگرامش بازنشر کرد.

در پی مرگ سید جواد طباطبایی مروج نظریه مرگ اسلام ۱۰ اسفند ۱۴۰۱، ایمان مطلق آرانی تئوریسین بهائی در صفحه تلگرامش به تمجید و ذکر آثار و سوابق طباطبایی پرداخت.

طباطبایی مدرس تاریخ، فلسفه و سیاست بود که به عنوان معمار نظریه ایرانشهری و معتقد به مرگ اسلام شهرت داشت همچنین تئوریسین محبوب دولت حسن روحانی بود و اسلام را به مثابه یک نظام معنایی مرده می‌دانست.

نظریه ایرانشهری بدلیل نفاق پیچیده و تقارنی که با مفهوم هویت ملی و وطن دوستی دارد، متاسفانه مورد علاقه برخی از جریانات سیاسی حتی به ظاهر مذهبی نیز قرار گرفته است.

گفتنی است ایمان مطلق آرانی به دلیل تخصص در علوم اجتماعی و فلسفه از طرف بیت‌العدل نقش مهمی را در ترویج بهائیت و تضعیف اسلام بر عهده دارد.

در پی مرگ سید جواد طباطبایی مروج نظریه مرگ اسلام ۱۰ اسفند ۱۴۰۱، ایمان مطلق آرانی تئوریسین بهائی در صفحه تلگرامش به تمجید و ذکر آثار و سوابق طباطبایی پرداخت.

طباطبایی مدرس تاریخ، فلسفه و سیاست بود که به عنوان معمار نظریه ایرانشهری و معتقد به مرگ اسلام شهرت داشت همچنین تئوریسین محبوب دولت حسن روحانی بود و اسلام را به مثابه یک نظام معنایی مرده می‌دانست.

نظریه ایرانشهری بدلیل نفاق پیچیده و تقارنی که با مفهوم هویت ملی و وطن دوستی دارد، متاسفانه مورد علاقه برخی از جریانات سیاسی حتی به ظاهر مذهبی نیز قرار گرفته است.

گفتنی است ایمان مطلق آرانی به دلیل تخصص در علوم اجتماعی و فلسفه از طرف بیت‌العدل نقش مهمی را در ترویج بهائیت و تضعیف اسلام بر عهده دارد.

در اینستاگرام همراه ما باشید

تضعیف منافع بهائیت و شبکه سعودی در انگلستان