“برابری جنسیتی” دست‌آویزی برای پیشبرد اهداف فرقه‌ای

رسانه‌های تشکیلات بهائیت مساله برابری جنسیتی را در اولویت تولید برنامه‌ها قرار داده اند و به عنوان دستاویزی برای تخریب اسلام و تبلیغ بهائیت سوء استفاده می کنند.

سرویس رسانه‌ای فارسی بهائی برای پیشبرد اهداف فرقه، برنامه‌هایی را با موضوع برابری جنسیتی در روزهای اخیر پخش می کند که در قالبهای فیلم کوتاه، سخنرانی و پادکست تولید شده است.

تولیدات این رسانه ضمن زیر سوال بردن حقوق زن در اسلام، بهائیت را به عنوان مدافع حقوق زن معرفی می‌کند و از افراد اسلام ستیزی همچون “نیره توحیدی، مزدک اعتمادزاده و اشکان عنایتی” برای سیاه نمایی نسبت به اسلام بهره می برد.

گفتنی است که محور مذکور در رسانه‌های رسمی و وابسته به بهائیت نیز دنبال می شود که به عنوان نمونه از فعالیت نشریه آسو وابسته به بنیاد تسلیمی می توان نام برد.

“آسو” با انتشار مطالبی سلسله وار و در فاصله زمانی معین، الگوسازی از زنان بدکاره، تاریخ‌سازی از مفاسد اجتماعی دوران پهلوی، تمسخر عفّت و حجاب اسلامی را در برنامه قرار داده است و با حذف تاثیرات مهم زنان مسلمان در تاریخ ایران، تنها نقش زنان را در ابتذال پررنگ کرده و از آن به عنوان الگویی برای زنان یاد می‌کند.

سرویس رسانه‌ای فارسی بهائی برای پیشبرد اهداف فرقه، برنامه‌هایی را با موضوع برابری جنسیتی در روزهای اخیر پخش می کند که در قالبهای فیلم کوتاه، سخنرانی و پادکست تولید شده است.

تولیدات این رسانه ضمن زیر سوال بردن حقوق زن در اسلام، بهائیت را به عنوان مدافع حقوق زن معرفی می‌کند و از افراد اسلام ستیزی همچون “نیره توحیدی، مزدک اعتمادزاده و اشکان عنایتی” برای سیاه نمایی نسبت به اسلام بهره می برد.

گفتنی است که محور مذکور در رسانه‌های رسمی و وابسته به بهائیت نیز دنبال می شود که به عنوان نمونه از فعالیت نشریه آسو وابسته به بنیاد تسلیمی می توان نام برد.

“آسو” با انتشار مطالبی سلسله وار و در فاصله زمانی معین، الگوسازی از زنان بدکاره، تاریخ‌سازی از مفاسد اجتماعی دوران پهلوی، تمسخر عفّت و حجاب اسلامی را در برنامه قرار داده است و با حذف تاثیرات مهم زنان مسلمان در تاریخ ایران، تنها نقش زنان را در ابتذال پررنگ کرده و از آن به عنوان الگویی برای زنان یاد می‌کند.

کانال ایتا سایت معراج خرد

پیچ اینستاگرام سایت معراج

همصدایی بهاییت با تروریسم دولتی اسرائیل