گزارش تصویری از مراسم یادبود بانوی ره‌یافته از دام بهائیت

مرحومه خانم ناهید وحدت شعار، بانوی ره‌یافته از دام بهائیت بود که به دلیل تشرف به دین مبین اسلام و مذهب تشیع سالها توسط عوامل بیت العدل آزار دید و با مکر و حیله وی را از دسترسی به ارث پدر و خواهرش محروم کردند.   در اینستاگرام همراه ما باشید انتخابات فرمایشی بیت العدل […]

مرحومه خانم ناهید وحدت شعار، بانوی ره‌یافته از دام بهائیت بود که به دلیل تشرف به دین مبین اسلام و مذهب تشیع سالها توسط عوامل بیت العدل آزار دید و با مکر و حیله وی را از دسترسی به ارث پدر و خواهرش محروم کردند.

بانوی ره‌یافته از دام بهائیت

 

در اینستاگرام همراه ما باشید

انتخابات فرمایشی بیت العدل با هدف ورود افراد خاص