الگوسازی برای بانوان ایران از یک زن فاسد

فرقه ضاله بهائیت هر از چند گاهی نگران بانوان ایران می شود و یک زن فاسد که آغازگر فتنه ها در ایران شد را معرفی می کند.

«رادیو پیام دوست» رسانه‌ رسمی تشکیلات بهائیت، از ۲۳ خرداد پخش سلسله نمایش رادیویی با عنوان «طاهره قره‌العین» را آغاز کرد و بنا دارد از زنی فاسد، هنجارشکن و قاتل الگویی فاضل برای بانوان ایران بسازد.

«زرین تاج برغانی قزوینی» شیخی مسلک و پیرو «علی‌محمد باب» بود و از حلقه اوّلیه یاران باب، موسوم به «حروف حیّ» بود که در روابط خانوادگی، مسائل اجتماعی، عفّت و احکام اسلامی هنجارشکنی‌ و بدعت‌های شومی را رقم زد.

از اقدامات این زن فاسد می‌توان به «رها کردن همسر و فرزندان»، «کشف حجاب»، «روابط خلاف عرف و شرع»، «اعلام نسخ احکام اسلام»، «طراحی قتل عمویش ملا محمّدتقی برغانی قزوینی که از دانشمندان عصر خود و مشهور به شهید ثالث بود» اشاره کرد.

معرفی «قرةالعین» به عنوان الگوی بانوان ایران در راستای اهداف پلید و ایجاد فساد در جامعه، توسط مرکز جهانی بهائیت طراحی شده است.

«رادیو پیام دوست» رسانه‌ رسمی تشکیلات بهائیت، از ۲۳ خرداد پخش سلسله نمایش رادیویی با عنوان «طاهره قره‌العین» را آغاز کرد و بنا دارد از زنی فاسد، هنجارشکن و قاتل الگویی فاضل برای بانوان ایران بسازد.

«زرین تاج برغانی قزوینی» شیخی مسلک و پیرو «علی‌محمد باب» بود و از حلقه اوّلیه یاران باب، موسوم به «حروف حیّ» بود که در روابط خانوادگی، مسائل اجتماعی، عفّت و احکام اسلامی هنجارشکنی‌ و بدعت‌های شومی را رقم زد.

از اقدامات این زن فاسد می‌توان به «رها کردن همسر و فرزندان»، «کشف حجاب میان مردان»، «روابط خلاف عرف و شرع با افراد شیخی»، «اعلام نسخ احکام اسلام»، «طراحی قتل عمویش ملا محمّدتقی برغانی قزوینی که از دانشمندان عصر خود و مشهور به شهید ثالث بود» اشاره کرد.

معرفی «قرةالعین» به عنوان الگوی بانوان ایران در راستای اهداف پلید و ایجاد فساد در جامعه، توسط مرکز جهانی بهائیت طراحی شده است.

در اینستاگرام همراه ما باشید

مراسم یادبود بانوی مستبصر بهائی برگزار می شود