بازداشت اعضای هسته‌ مرکزی حزب جاسوس بهاییت

سربازان گمنام امام زمان (عج) شماری از اعضای هسته‌ مرکزی حزب جاسوس بهاییت را بازداشت کردند.

وزارت اطلاعات پس از اشراف کامل بر فعالیتهای جاسوسان بهایی و طی مراحل قانونی شماری از اعضای هسته مرکزی آنها را بازداشت کرد. رسانه هایی که خبر از بازداشت اعضای هسته‌ مرکزی حزب جاسوس بهاییت دادند، نوشتند: متهمین مستقیماً با کانون صهیونیستی موسوم به بیت‌العدل مستقر در فلسطین اشغالی در ارتباط تشکیلاتی بودند.

مطابق گزارش وزارت اطلاعات، یافته‌های مستند اطلاعاتی حکایت دارند که کانون پیش‌گفته، سال گذشته راهبرد احیای تشکیلات فرقه‌ ضاله‌ بهاییت در ایران را تحت عنوان «خط تبلیغ تهاجمی» و مأموریت ویژه‌ جمع‌آوری هدفمند اطلاعاتی به شبکه‌ بازداشت شده ابلاغ نموده بود

وزارت اطلاعات پس از اشراف کامل بر فعالیتهای جاسوسان بهایی و طی مراحل قانونی شماری از اعضای هسته مرکزی آنها را بازداشت کرد. رسانه هایی که خبر از بازداشت اعضای هسته‌ مرکزی حزب جاسوس بهاییت دادند، نوشتند: متهمین مستقیماً با کانون صهیونیستی موسوم به بیت‌العدل مستقر در فلسطین اشغالی در ارتباط تشکیلاتی بودند.

مطابق گزارش وزارت اطلاعات، یافته‌های مستند اطلاعاتی حکایت دارند که کانون پیش‌گفته، سال گذشته راهبرد احیای تشکیلات فرقه‌ ضاله‌ بهاییت در ایران را تحت عنوان «خط تبلیغ تهاجمی» و مأموریت ویژه‌ جمع‌آوری هدفمند اطلاعاتی به شبکه‌ بازداشت شده ابلاغ نموده بود.

ما را در اینستاگرام همراهی کنید

دست درازی بهائیان به اراضی ملی ایران