ایران در برخورد با بهائیان یمن دخالتی نداشت

تشکیلات بیت العدل برای فرافکنی از فعالیت غیرقانونی بهائیان در یمن، اقدام قانونی حوثی‌ها علیه بهائیان را دستور ایران مطرح کرد.

در پی برخورد قانونی با برگزاری جلسات و فعالیت‌های مخالف قانون بهائیان در یمن رسانه های رسمی و غیررسمی تشکیلات بیت العدل حجم وسیعی از خبرسازی و شایعه پراکنی پیرامون این موضوع را آغاز کردند.

مهمترین شایعه و اتهامی که توسط رسانه‌های بهائی در مساله ممنوعیت فعالیت بهائیان توسط حوثی‌هادر یمن مطرح شده انتساب این اقدام به دستور ایران است. این اتهام در حالی است که فعالیت‌ها و تحرکات داخلی و خارجی بهائیان یمنی مدتی است شدت یافته و تخریب حوثی ها و شکست مقاومت یمن را در برابر زیاده خواهی‌های نظام سلطه دنبال می کند.

مصاحبه و اقدامات بین المللی بهائیان با رسانه های مختلف و عوام فریبی آنها درباره وضعیت بهائیان یمن و دیدار نمایندگان تشکیلات بهائی با اعضای اتحادیه اروپا و مقامات آمریکایی از جمله اقدامات تشکیلات بهائی در این زمینه است.

پر واضح است که برخورد قانونی یمنی ها به دلیل فتنه انگیزی عوامل بیت العدل در یمن بوده و ارتباطی با تعاملات ایران و یمن ندارد همچنین تشکیلات بهائیت برای امتیاز‌گیری در یمن و سایر دول منطقه و پرونده سازی بین المللی برای ایران عملیات رسانه‌ای مبتنی بر اتهام و دروغ را پیش گرفته است.

در پی برخورد قانونی با برگزاری جلسات و فعالیت‌های مخالف قانون بهائیان در یمن رسانه های رسمی و غیررسمی تشکیلات بیت العدل حجم وسیعی از خبرسازی و شایعه پراکنی پیرامون این موضوع را آغاز کردند.

مهمترین شایعه و اتهامی که توسط رسانه‌های بهائی در مساله ممنوعیت فعالیت بهائیان توسط حوثی‌هادر یمن مطرح شده انتساب این اقدام به دستور ایران است. این اتهام در حالی است که فعالیت‌ها و تحرکات داخلی و خارجی بهائیان یمنی مدتی است شدت یافته و تخریب حوثی ها و شکست مقاومت یمن را در برابر زیاده خواهی‌های نظام سلطه دنبال می کند.

مصاحبه و اقدامات بین المللی بهائیان با رسانه های مختلف و عوام فریبی آنها درباره وضعیت بهائیان یمن و دیدار نمایندگان تشکیلات بهائی با اعضای اتحادیه اروپا و مقامات آمریکایی از جمله اقدامات تشکیلات بهائی در این زمینه است.

پر واضح است که برخورد قانونی یمنی ها به دلیل فتنه انگیزی عوامل بیت العدل در یمن بوده و ارتباطی با تعاملات ایران و یمن ندارد همچنین تشکیلات بهائیت برای امتیاز‌گیری در یمن و سایر دول منطقه و پرونده سازی بین المللی برای ایران عملیات رسانه‌ای مبتنی بر اتهام و دروغ را پیش گرفته است.

در اینستاگرام همراه ما باشید

انتخابات فرمایشی بیت العدل با هدف ورود افراد خاص