تحریک به ادامه اعتراضات و فتنه‌انگیزی؛

اولین واکنش رسمی تشکیلات بهائیت نسبت به وقایع ایران

امروز چهارم مهر 1401 اولین واکنش رسمی تشکیلات بهائیت نسبت به وقایع ایران پس از یک هفته با تحریک به ادامه اعتراضات و فتنه انگیزی از رادیو پیام دوست شنیده شد.

در پی اغتشاشات شکل گرفته در ایران رسانه‌های معاند از هیچ تلاشی فروگذار نکردند و در اقداماتی همسو با مخالفین برای ضربه زدن به نظام و مردم، نهایت توان خود را به کار بستند، اما در کمتر از یک هفته، بصیرت و آگاهی مردم و مسئولین سبب شد تا صفوف درهم شکسته فریب خوردگان با نظام ترمیم یابد و عده‌ای اوباش و خودفروخته میان معرکه ای که ایجاد کرده بودند تنها ماندند.

بررسی صفحات مجازی پیروان بهائیت از ابتدای اغتشاشات نشان می دهد که تعداد زیادی از آنها همسو با اغتشاشگران مطابق دستور تشکیلات فعالیت می کردند که منجر به بازداشت برخی از آنها به دلیل تشویق و تحریک آشوبگران شد اما در تمام این مدت رسانه های رسمی تشکیلات بهائیت سکوت اختیار کردند.

با فروکش کردن تحرکات عوامل داخلی اغتشاشات که به واسطه روشنگری مسئولین و انعکاس واقعیات به مردم شکل گرفت، چهارم مهرماه، تشکیلات بهائیت سکوت را شکسته و نقاب از چهره برداشت و سعی در شعله ور نگاه داشتن بقایای فتنه داشت.

در این راستا چهارم مهر رادیو پیام دوست رسانه رسمی تشکیلات فرقه ضاله بهائیت و وابسته به سرویس رسانه فارسی بهایی، برنامه را با اشعاری حاوی نکات تحریک آمیز از فروغ فرخزاد، آغاز کرد.

به لب هایم مزن قفل خموشی، که در دل قصه ای ناگفته دارم

ز پایم باز کن بند گران را، کز این سودا دلی آشفته دارم

منم آن مرغ آن مرغی که دیریست،  به سر اندیشه پرواز دارم

سرودم ناله شد در سینه تنگ،  به حسرت ها سرآمد روزگارم

به لب هایم مزن قفل خموشی،  که من باید بگویم راز خود را

به گوش مردم عالم رسانم،  طنین آتشین آواز خود را

سپس مجری برنامه با لحنی غم بار و کنایه آمیز گفت: شعری که خوانده شد سروده‌ای تامل برانگیز از فروغ فرحزاد بود که وصف الحال این روزهای مردم ایران است. وی با القاء ناامیدی و وجود درد و غم برای مردم ایران در روزهای اخیر که با این وجود برای سربلندی سرزمین‌شان با استقامت و پایداری کوشش و فداکاری می کنند با هدف همراه نشان دادن خود خاتمه برنامه را دعایی از عبدالبهاء با مضمون طلب عون و حمایت الهی قرار داد.

اولین واکنش رسمی تشکیلات بهائیت نسبت به وقایع ایران

اولین واکنش رسمی تشکیلات بهائیت نسبت به وقایع ایران

در اینستاگرام همراه ما باشید

حیله تشکیلات بهائیت برای امیر قطر با خبرسازی دروغ