اسناد خیانت بهائیان علیه فلسطینیان

در اسناد بدست آمده از دولت عثمانی ، به صراحت کارگزاران عثمانی در مورد تکاپوی جناب عبدالبهاء در خرید زمین مسلمانان و فروش آن به یهودیان مهاجر مطالبی زیادی درج کرده اند.

در اسناد بدست آمده از دولت عثمانی ، به صراحت کارگزاران عثمانی در مورد تکاپوی جناب عبدالبهاء در خرید زمین مسلمانان و فروش آن به یهودیان مهاجر مطالبی زیادی درج کرده اند. اسناد خیانت بهائیان علیه فلسطینیان

این اقدامات جناب عبد البهاء و سوءاستفاده از اعتماد مسلمین به سران بهائی که طی نفوذ طولانی مدت کسب کرده بودند غیرقابل قبولست

اسناد خیانت بهائیان علیه فلسطینیان : مبلغینی که دائماً دم از صلح و دوستی و دوری از جنگ و عدم وجود تقیه در بهائیت میزنند چطور میتوانند این حجم از دروغ های سران بهائی به اهل سنت و خشونت ها و جنایات اسرائیل در سکوت کامل و حتی حمایت تشکیلات بهائی از آنها را توجیه نمایند؟

@naghdbahaiat

👈متن گزارش کارگزار دولت عثمانی در مورد خرید املاک عثمانی توسط عبدالبهاء به قیمت کم و فروش آن به یهودیان

  http://www.hassanershad.com

بهائیت محفل خیانت

کانال رسمی موسسه معراج در ایتا