موضع اساتید اهل سنت درباره ارتداد بهائیت

دو اندیشمند و استاد اهل سنت، ضمن اشاره صریح به ارتداد بهائیت توسط مذاهب اسلامی، تاکید کردند که هدف بهائی‌ها حمایت از جنبش صهیونیسم و به راه انداختن جنگی علیه اسلام است.

اتحاد دیدگاه اندیشمندان و علمای شیعه و اهل سنت در باطل دانستن و ارتداد بهائیت جای تردیدی نیست، بررسی دیدگاه علمای سلف مذاهب چهارگانه اهل سنت تا به امروز که پس از پیدایش بهائیت فتوایی پیرامون این فرقه ضاله داده اند همگی گواه بر گمراهی این فرقه ضاله است.

«عماد عطیه عبدالرزاق» یکی از اساتید برجسته اهل سنت در رشته مطالعات تطبیقی عقیدتی و ادیان و استاد دانشگاه المدینه مالزی در مصاحبه‌ای اختصاصی گفت: بهائیت دارای تفکرات خطرناکی است و حکم اسلام در رابطه با ارتداد بهائیان امر جدیدی نیست و غیرقابل تغییر است.

فارغ‌التحصیل دانشگاه الازهر مصر با اظهار تعجب از سخنان عبدالحمید امام جماعت مسجد مکی زاهدان اظهارات وی را به دور از صحت و درستی دانست و بهائیت را یک فرقه مستقل از اسلام دانست که به هیچ وجه داخل در دین اسلام نیست.

وی ضمن «بدعت» خواندن تغییراتی که بهائیت در انجام برخی احکام دین نظیر نماز و روزه پدید آورده، تاکید کرد: این تجدد نیست؛ ارزش‌ها و اصول اسلامی ثابت هستند.

«احمد راسم النفیس» دیگر اندیشمند اسلامی و نویسنده مصری پیرامون دیدگاه علمای الازهر مصر درباره بهائیت گفت: در فتوای دارالافتاء الازهر مصر آمده که بهائیت فرقه انحرافی است و از اسلام مرتد شده است. اعتقاد و پیوستن به آن و اجازه تأسیس انجمن یا مؤسسه‌ای مرتبط با آن جایز نیست.

وی در ادامه افزود، هدف بهائی‌ها حمایت از جنبش صهیونیسم و به راه انداختن جنگی علیه اسلام است.

اعلام دیدگاه و فتوای علماء و دانشمندان اهل سنت درباره ارتداد و جدایی بهائیت از اسلام و دشمنی این تشکیلات با اسلام در حالی است که عبدالحمید امام جماعت مسجد مکی زاهدان همچنان نظرات باطلش درباره حمایت از بهائیت را تکرار می کند.

در اینستاگرام همراه ما باشید

حکم علمای اهل سنت دربارۀ بهائیت