ارتباط در سطوح مختلف اسرائیل و بهائیت

با وجود محدودیتهای تشکیلات بهائیت در سرزمینهای اشغالی فلسطین، ارتباط در سطوح مختلف اسرائیل و بهائیت، نشانه خوش خدمتی فرقه ضاله بهائی به نظام سلطه است.

خبرنامه جامعه بهائی ۱۳ اردیبهشت از نشست برخی نمایندگان بهائی حاضر در انتخابات بیت العدل با شهردار حیفا خبر داد.

“عینات کالیش روتم” شهردار حیفا تحسین دیرینه خود را از فرقه بهائیت ابراز کرده و جایگاهش در شهری که مکانهای مقدس و نمادهای بهائیت در آن قرار دارد را افتخار دانست و اظهار کرد که به حفظ ارزشهای بهائیت متعهد است.

این دیدارو تحسین از بهائیت در حالی است که مسلمانان برای انجام فرایض هر روز با جنایتی جدید از اسرائیل مواجه می شوند؛ همچنین در هفته‌های گذشته مسیحیان از انجام مراسم دینی منع شدند.

در اقدام دیگری رادیو پیام دوست وابسته به سرویس رسانه‌ای فارسی بهائی ۱۶ اردیبهشت در برنامه معماران صلح از اسحاق رابین نخست وزیر سابق رژیم اشغالگر قدس به عنوان برنده جایزه صلح نوبل تعریف و تمجید کرد.

ارتباط در سطوح مختلف اسرائیل و بهائیت که نشانه عمق وابستگی تشکیلات فرقه ضاله بهائی به نظام سلطه است هر روز آشکارتر می شود و همه این مواهب در سرزمین غصب شده از فلسطینیان با وجود محدودیتهای جدی برای فرقه، فقط می تواند ناشی از خوش خدمتی باشد والا بهائیت در اسرائیل حق تبلیغ و حضور بدون هماهنگی پیروان فرقه را ندارد.

در اینستاگرام همراه ما باشید

خوشحالی بهائیت از رفتار غیردیپلماتیک علیه ایران