آیا بهائیان روحانی دارند ؟

تشکیلات بهائیت با تهمت فساد به روحانیون سایر ادیان، مدعی عدم وجود قشر روحانی در بهائیت شد. این ادعا در حالیست که اسناد بسیاری بر وجود مبلّغانی در بهائیت، با همان عنوان و عملکرد علماء و روحانیون سایر ادیان وجود دارد.

آیا بهائیان روحانی دارند ؟

آیا بهائیان روحانی دارند ؟ تشکیلات بهائیت با تهمت فساد به روحانیون سایر ادیان، مدعی عدم وجود قشر روحانی در بهائیت شد. این ادعا در حالیست که اسناد بسیاری بر وجود مبلّغانی در بهائیت، با همان عنوان و عملکرد علماء و روحانیون سایر ادیان وجود دارد.

همچنان که عبدالبهاء؛ از وجود کسانی در بهائیت پرده برمی‌دارد که شغلی جز تبلیغ ندارند و می‌بایست حمایت مالی شوند.

کانال‌های مجازی فرقه‌ی بهائیت با ادعای فساد علماء و روحانیون ادیان گذشته؛ مدعی شدند در بهائیت، مرد روحانی از قبیل آخوند، مفتی و کشیش وجود ندارد. [به نقل کانال‌های تلگرامی تشکیلات بهائیت] اما جالب است بدانیم، این ادعا در حالی مطرح می‌شود که اسناد بسیاری بر وجود مبلّغانی در بهائیت، با همان عنوان و عملکرد علماء و روحانیون سایر ادیان وجود دارد؛ از جمله:

اول: عبدالبهاء در یکی از گفته‌های خود، از وجود کسانی در بهائیت پرده برمی‌دارد که شغلی جز تبلیغ ندارند و می‌بایست حمایت مالی شوند: «… ولی مبلّغين که حِرَف و صنايعی ندارند و کسب و تجارتی نمی‌نمايند شب و روز به تبليغ مشغولند، ياران الهی بايد از آنان ملاحظه نمايند و طوعاً در نهايت روحانيّت اِعانتی از آنان بکنند». [گنجینه حدود و احکام ص ۲۴۹]

دوم: عبدالبهاء درجایی دیگر اعتراف می‌کند که مبلغان بهایی، بابت تلاوت کلمات بهاءالله پول می‌گیرند: «بايد اين شرکت خيريّه را نهايت اهمّيّت بدهيد تا نفوسی از مبلّغين تعيين گردند و در اطراف به تبليغ پردازند، ترتيل آيات نمايند و نشر نفحات کنند و تلاوت کلمات فرمايند…». [گنجینه حدود و احکام ص ۲۵۲]

سوم: عبدالبهاء همچنین، یکی از مصارف حقوق شرعی در بهائیت را امور تبلیغی این فرقه تعیین می‌کند: «حقوق الله راجع به وَلی ‌امر الله است تا در نشر نفحات‌الله و ارتفاع کلمة الله و اعمال خیریه و منافع عمومیه صرف گردد». [امر و خلق، ج ۴، ص ۲۳۴]

چهارم : وجود نهادی زیر مجموعه بیت العدل به نام “دارالتبلیغ” که وظیفه اداره امور تبلیغی و مبلغان بهائی را به عهده دارد و مشاورین قاره ای با ۸۱ عضو در پنج قاره کار تبلیغ و گسترش فرقه بهائیت را انجام می دهند.  

کانال رسمی موسسه معراج در ایتا

اعمال خشونت‌آمیز بهاءالله نشانِ بر چیست؟