آموزه های صلح آمیز و دنیای وارونه بهائیان

بر کسی پوشیده نیست که بهاییت در شعارها و آموزه هایش توصیه به اطاعت از حاکمیت کشورها می کند و دم از مهربانی و توهین نکردن به دیگران می زند، همچنین مداخله نکردن در سیاست جزو اصول دوازده گانه بهائیت است که مبلغان امروز بهائیت بر آن تاکید دارند.

بهایی ایرانی، ساکن آلمان در مقاله ای ضمن توهین به مردم ایران و نظام جمهوری اسلامی، مردم را به قیام علیه حکومت اسلامی دعوت کرد.

آموزه های صلح آمیز و دنیای وارونه بهائیان

بر کسی پوشیده نیست که بهاییت در شعارها و آموزه هایش توصیه به اطاعت از حاکمیت کشورها می کند و دم از مهربانی و توهین نکردن به دیگران می زند، همچنین مداخله نکردن در سیاست جزو اصول دوازده گانه بهائیت است که مبلغان امروز بهائیت بر آن تاکید دارند.

آموزه های صلح آمیز و دنیای وارونه بهائیان در حالی است که همواره شاهد توهین ها و مداخله در امور سیاسی جمهوری اسلامی ایران توسط بهائیان هستیم. مروری بر صفحات مجازی بهائیت و نقش آفرینی و بازداشت بهائیان در فتنه ها علیه ایران این موضوع را کاملا اثبات می کند.

در نمونه ای از این اقدامات وب سایتهای مروج بهائیت، مقاله ای را از “فاضل غیبی”، بهائی ساکن آلمان منتشر کردند که روحانیت شیعه را دروغگو خطاب کرده و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران را دروغ گو ترین رژیم تاریخ بشر دانسته است.

وی که تحصیل کرده رشته برق و فلسفه در مراکز آکادمیک آلمان است با طرح مسائلی همچون حکومت فاشیستی و کمونیستی در آلمان و روسیه، دروغ های ایالات متحده آمریکا در توجیه حمله به عراق و … و مقایسه با نظام و مردم ایران، عمق کینه خود را به مردم، اسلام و جمهوری اسلامی ایران نشان داده است.

گرچه کتاب های منتشر شده و مقالات این نویسنده بهائی، دنیایی دروغین و وارونه از آموزه های صلح آمیز بهائیت را به تصویر کشیده اما مقاله ای که به تازگی ازفاضل غیبی منتشر شد و انعکاس آن در رسانه های بهائیت، ضمن نشان دادن دشمنی تشکیلات بهایی، آشکار می سازد که بهائیت از آغاز شکل گیری تا کنون هدفی غیر از نابودی اسلام و مسلمانان نداشته است.

گفتنی است بالاترین مرکز تشکیلات بهائی در اراضی اشغالی اسرائیل واقع شده، اما مطابق قوانین رژیم صهیونیستی بهائیت در اسرائیل حق تبلیغ ندارد؛ با این وجود نه تنها هیچ موضع خلاف و دشمنی میان بهائیت با رژیم صهیونیستی مشاهده نمی شود بلکه پیوند این دو در تخریب و توهین به نظام جمهوری اسلامی در مواضع حساسی چون فتنه ها، مشهود است.

کانال رسمی موسسه معراج در ایتا

همدستی بهائیت و وهابیت در تخریب قبور ائمه بقیع(ع)