آزادی بیان از نگاه بهائیت یعنی توهین به اسلام

ابراز نگرانی نفوذی بهائی در سازمان ملل از وجود نداشتن آزادی بیان در ایران به دلیل اجرای حکم دو مجرم ایرانی پس از توهین به اسلام.

در پی اجرای حکم قانونی دو مجرم قرآن سوز و هتاک به مقدسات اسلام، شبکه سعودی ایران اینترنشنال ۱۹ اردیبهشت با انتشار مصاحبه‌ای از رها بحرینی مبلغ و نفوذی بهائی در سازمان ملل، از اجرای حکم دو مفسد اخلاقی و هتاک به اسلام در ایران ابراز نگرانی کرد و رسانه‌های وابسته به تشکیلات بهائیت نیز نسبت به اجرای حکم مجرمین واکنش نشان دادند.

رها بحرینی توهین‌های این دو مفسد را به اسلام و ترویج خداناباوری توسط آنها را آزادی بیان خوانده و اجرای حکم اعدام را مخالف اصول آزادی و قوانین بین المللی دانسته است گویا از نگاه بهائیت توهین به اسلام و مقدسات شیعه آزادی بیان و برخورد با آن ناعادلانه است.

واکنش شبکه اینترنشنال و برگزاری برنامه ای با حضور رها بحرینی نشان می دهد که این دو در دشمنی با شیعه و اسلام حقیقی متحد هستند. در هر کشوری قوانین حقوقی جهت حفظ ارزش های وجود دارد که در هنگام تخلف از آن ها شخص یا گروه های متخلف مجازات می شوند.

در پی اجرای حکم قانونی دو مجرم قرآن سوز و هتاک به مقدسات اسلام، شبکه سعودی ایران اینترنشنال ۱۹ اردیبهشت با انتشار مصاحبه‌ای از رها بحرینی مبلغ و نفوذی بهائی در سازمان ملل، از اجرای حکم دو مفسد اخلاقی و هتاک به اسلام در ایران ابراز نگرانی کرد و رسانه‌های وابسته به تشکیلات بهائیت نیز نسبت به اجرای حکم مجرمین واکنش نشان دادند.

رها بحرینی توهین‌های این دو مفسد را به اسلام و ترویج خداناباوری توسط آنها را آزادی بیان خوانده و اجرای حکم اعدام را مخالف اصول آزادی و قوانین بین المللی دانسته است گویا از نگاه بهائیت توهین به اسلام و مقدسات شیعه آزادی بیان و برخورد با آن ناعادلانه است.

واکنش شبکه اینترنشنال و برگزاری برنامه ای با حضور رها بحرینی نشان می دهد که این دو در دشمنی با شیعه و اسلام حقیقی متحد هستند. در هر کشوری قوانین حقوقی جهت حفظ ارزش های وجود دارد که در هنگام تخلف از آن ها شخص یا گروه های متخلف مجازات می شوند.

در اینستاگرام همراه ما باشید

انتخابات فرمایشی بیت العدل با هدف ورود افراد خاص