آتش سوزی در ساختمان در حال احداث قبر عبدالبهاء

نکته جالب توجه آنکه حدود دو روز بعد از این آتش سوزی مهیب، سایتهای رسمی بهائیت مانند خبرنامه جامعه جهانی بهائی و …

نکته جالب توجه آنکه حدود دو روز بعد از این آتش سوزی مهیب، سایتهای رسمی بهائیت مانند خبرنامه جامعه جهانی بهائی و … درباره این حادثه سکوت کردند. تنها بیت العدل به یک پیام کوتاه نیم صفحه ای در مورد آن اکتفا کرده است.آتش سوزی در ساختمان در حال احداث قبر عبدالبهاء

آتش سوزی در ساختمان در حال احداث قبر عبدالبهاء

سوألی مهمی که مطرح است اینکه تشکیلات بهائیت در سرویسهای خبر و رسانه ای خود تبلیغات و مستندات زیادی را در طول زمان طراحی از ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸و ساخت این سازه تا کنون تولید و ارائه کرد. جلسات و کنفرانسهای متعددی در نقاط مختلف جهان با صاحب نظران مطرح معماری دنیا برگزار کرده است، امّا اکنون که این ساختمان دچار آتش سوزی با این وسعت و شدت شده چرا هیچ گونه خبری در مورد جزئیات این حادثه منتشر نکرده است؟

از آن مهمتر اینکه خبرگزاری های مهم بین المللی مانند «صدای آمریکا»، «رادیو فردا»، «بی بی سی» و یا «تایمز اسرائیل» که هر نوع خبری جزئی را هم منتشر کرده و مانورهای تبلیغاتی سنگینی در مورد آنها دارند، درباره این حادثه تا کنون هیچ‌گونه واکنشی نشان نداده و پوشش خبری نداشته‌اند.

این در حالی است که احداث این ساختمان هزینه بسیار سنگینی داشته که بخش اعظم این هزینه ها از جانب بهائیان ایران تأمین شده است. همین مسأله نیز باعث شده که تشکیلات بهائیت از بهائیان ایران در پیامی رسمی تشکر کند!.

کانال رسمی موسسه معراج در ایتا

گونه‌شناسی آسیب های مهدویت- حجت الاسلام دکتر شهبازیان